Hjem - Lions Ringkøbing

Menu

Vi hjælper

Ansøg om støtte
Lions Club Ringkøbing yder støtte fortrinsvis til sociale og humanitære formål. Også kulturelle og lignende formål kan dog komme i betragtning.

Støtte ydes især lokalt i området, men også nationale og internationale humaintære formål støttes. Støtte gives især til institutioner, men undertiden også til enkelpersoner.

Afgørende for, om støtte kan ydes, er, at formålet med det ansøgte ligger inden for Lions formålsbestemmelser. Det er derfor vigtigt, når man søger støtte, at ansøgningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges støtte til, ligesom det som hovedregel forudsættes, at ansøgningen indeholder et budget for den aktivitet, der søges om støtte til.

Ansøgninger skal være skriftlige og sendes til Clubbens Præsident på e-mail.

Email: ringkoebing ved lions prik dk

Lions Club Ringkøbing modtager mange ansøgninger, og vi har desværre ikke mulighed for at imødekomme alle ansøgninger. Vi besvarer enhver henvendelse om støtte, også når vi må give afslag. Ansøgninger behandles én gang månedligt og der må derfor påregnes at medgå en vis tid, inden en ansøgning kan besvares.

Følg Lions